Προσφατα νεα
Πειθαρχικό Winter League

Τις αποφάσεις για τα παραπτώματα εκδίδει ο διοργανωτής αφού λάβει υπόψη του τις εκθέσεις
Α) του εκπροσώπου της διοργάνωσης που θα παρακολουθεί τον αγώνα,
Β) τα υπομνήματα των εμπλεκομένων,
Γ) καθώς επίσης και πιθανή ύπαρξη φωτογραφιών η βίντεο όπου εμφανίζονται τα όσα έχουν διαδραματιστεί κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες, δεν προσβάλλονται. Μη συμμόρφωση σε απόφαση πειθαρχική επιφέρει άμεση αποβολή από το τουρνουά. Επιπροσθέτως ισχύουν οι παρακάτω ειδικοί κανόνες που δεν επιδέχονται έφεση και επιβάλλονται αυτόματα από το διοργανωτή:

Αποκλεισμός του αγωνιζόμενου στον επόμενο αγώνα της ομάδας του εφόσον έχει αποβληθεί με ντισκαλιφιέ (D). Στην περίπτωση τιμωρίας του αρχηγού διπλασιάζεται η ποινή. Η αποβολή με δύο τεχνικές ποινές δεν τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού στον επόμενο αγώνα. Η ποινή μπορεί να αυξηθεί, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, σύμφωνα με την κρίση των διοργανωτών.
Σε περίπτωση που ο αγωνιζόμενος αποβάλλεται με δεύτερο ντισκαλιφιέ (D) από αγώνα, αποβάλλεται και από το τουρνουά.
Μηδενισμός της ομάδας στο συγκεκριμένο αγώνα
Mηδενισμός της ομάδας στο συγκεκριμένο αγώνα και πληρωμή των εξόδων του αναβληθέντος αγώνα (120 ευρώ) από εκπρόσωπο της στον αγώνα αυτόν. H ομάδα που κερδίζει το παιχνίδι στα “χαρτιά”, δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση. Στις τρεις αδικαιολόγητες “μη προσελεύσεις” η ομάδα αποβάλλεται.
Μηδενισμός της ομάδας στο συγκεκριμένο αγώνα.
Αποβολή της ομάδας από το τουρνουά, μηδενισμός στα εναπομείναντα παιχνίδια και κατοχύρωση αυτών στους αντιπάλους τους με σκορ 20-0.
Μηδενισμός στα εναπομείναντα παιχνίδια και κατοχύρωση αυτών στους αντιπάλους τους με σκορ 20-0.
Μηδενισμός της ομάδος στον συγκεκριμένο αγώνα και αποκατάσταση των φθορών – απωλειών.
Αποκατάσταση των φθορών – απωλειών.
Μηδενισμός των ομάδων στον συγκεκριμένο αγώνα. Σε περίπτωση δεύτερου περιστατικού η ομάδα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα.
Η ποινή αποφασίζεται κατά περίπτωση από τους εκπροσώπους της διοργάνωσης και ισχύει σε κάθε μετέπειτα επανάληψη του παραπτώματος αυτού.