Αποτελέσματα αγώνων Winter Patra League 19/20

Αποτελέσματα αγώνων Winter Patra League 19/20

Ημερ/νιαΟμάδεςΏρα/ΣκορΚατηγορίαΓήπεδοΆρθροΑγωνιστική


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
1


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
1


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
1


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
1


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
1


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
1


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
2


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
2


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
2


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
2


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
2


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
2


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
3


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
3


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
3


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
3


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
3


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
3


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
4


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
4


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
4


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
4


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
4


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
4


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
5


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
5


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
5


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
5


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
5


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
5


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
6


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
6


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
6


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
6


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
6


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
6


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
7


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
7


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
7


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
7


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
7


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
7


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
8


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
8


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
8


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
8


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
8


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
8


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
9


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
9


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
9


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
9


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
9


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
9


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
10


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
10


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
10


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
10


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
10


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
10


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
11


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
11


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
11


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
11


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
11


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
11


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
12


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
12


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
12


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
12


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
12


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
12


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
13


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
13


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
13


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
13


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
13


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
13


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
14


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
14


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
14


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
14


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
14


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
14


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
15


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
15


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
15


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
15


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
15


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
15


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
16


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
16


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
16


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
16


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
16


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
16


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
17


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
17


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
17


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
17


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
17


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
17


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
18


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
18


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
18


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
18


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
18


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
18


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
19


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
19


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
19


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
19


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
19


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
19


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
20


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
20


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
20


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
20


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
20


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
20


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
21


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
21


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
21


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
21


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
21


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
21


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
22


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
22


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
22


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
22


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
22


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
22


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
23


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
23


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
23


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
23


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
23


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
23


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
24


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
24


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
24


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
24


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
24


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
24


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
25


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
25


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
25


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
25


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
25


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
25


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
26


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
26


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
26


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
26


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
26


W.Patra
Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας
26