Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Το Basketaki, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ανατολής, αρ. 13, ΤΚ 12133, αποκλειστικός δικαιούχος και αποκλειστικός διαχειριστής, του διαδικτυακού τόπου «www.basketaki.com»,  παρέχει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι, αναλυτικά περιγραφόμενους Όρους Χρήσης, καθώς και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Απορρήτου,τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης του www.basketaki.com παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του basketaki.com, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση του basketaki.com.  Επισκέπτες του ιστοτόπου που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να εγγραφούν ως παίκτες στο basketaki.com. Η εγγραφή τους είναι δυνατή μόνο με έγγραφη γονική συναίνεση, με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, την οποία ο γονέας οφείλει να προσκομίσει και να επιδείξει στο Basketaki, άλλως ο παίκτης ρητά με την αποδοχή του παρόντος συμφωνεί ότι αποκλείεται από την Διοργάνωση.

 1. Εισαγωγή

Παρέχεται στους επισκέπτες/χρήστες του basketaki.com  αριθμός υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται στην παροχή πληροφοριών επί προηγούμενων, επερχόμενων, ή εν εξελίξει ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων καλαθοσφαίρισης που διεξάγονται από την διοργάνωση σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, στατιστικά στοιχεία των ερασιτεχνών αθλητών που συμμετέχουν σε αυτά κλπ. Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο basketaki.com υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του basketaki.com αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη το σύνολο των πληροφοριών/υπηρεσιών του basketaki.com, όπως ρητά αναγράφεται στο παρόν, αναγνωρίζοντας ότι το  Basketaki ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την περιορισμένη απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων, καθώς και την οποιαδήποτε ζημία, η οποία τυχόν προκληθεί από την χρήση του basketaki.com.

Η χρήση του basketaki.com διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, του Ευρωπαϊκού, και του Διεθνούς Δικαίου, οι οποίες είναι δεσμευτικές για τον χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με αυτές. Επιπροσθέτως ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του basketaki.com σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους, απέχοντας από κάθε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να προκαλέσει προβλήματα και δυσλειτουργίες στην εύρυθμη λειτουργία του basketaki.com.

 1. Όροι Εγγραφής/Υποχρεώσεις Μέλους (συνδρομητή)

 

Ο Χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του basketaki.com, θα πρέπει:

 • να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά στοιχεία του, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής του basketaki.com.
 • να ενημερώνει το basketaki.com άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή, πλήρη και αληθή.

To  Βasketaki παρέχει στους χρήστες του  basketaki.com υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των Όρων Χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους.

O χρήστης/μέλος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα κατά τη χρήση του λογαριασμού του (user account). Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το Basketaki για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. To Βasketaki δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών/μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

 1. Λειτουργία Υπηρεσιών [έναρξη, διακοπή]

To Basketaki διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/μέλος το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του  basketaki.com, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη του.

 1. Περιορισμός Ευθύνης

To Basketaki καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια συστηματικών τεχνολογικών ελέγχων και βελτιώσεων, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές του basketaki.com να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του basketaki.com ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό, ή/και αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών/μελών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του basketaki.com καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

 1. 5. Αποκλεισμός Ευθύνης εκ των παρεχομένων πληροφοριών

To Basketaki διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα ελέγχου των καταχωρηθέντων περιεχομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών του ιστοτόπου. Σε κάθε περίπτωση, διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης ή/και απενεργοποίησης των κωδικών πρόσβασης στο λογαριασμό του  χρήστη/μέλους για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον κατά τη διακριτική του ευχέρεια, παραβιάζονται οι παρόντες Όροι Χρήσης.

Επίσης, διατηρεί τα ανωτέρω δικαιώματα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη του basketaki.com ή/και προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Η αφαίρεση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης στο περιεχόμενο θα πραγματοποιείται κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια και δεν υπόσχεται να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο περιεχόμενο χρήστη.

 1. Παραβάσεις – Αναφορά περιεχομένου χρήστη/μέλους

Εάν το Βasketaki λάβει γνώση ή διαπιστώσει ότι καταχωρημένο περιεχόμενο/πληροφορίες είτε παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης, είτε είναι παράνομο ή παραπλανητικό διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να λάβει μέτρα χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στον χρήστη/μέλος που το έχει καταχωρήσει.

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του basketaki.com, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναγραφόμενα, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, φωτογραφιών, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων του basketaki.com, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά σε αυτό, διατίθενται δε στους χρήστες/μέλη του αυστηρά για προσωπική χρήση. Το Βasketaki πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο  basketaki.com να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους.

Περαιτέρω απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του basketaki.com. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του basketaki.com με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας του, και το Basketaki διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί σε αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 1. Δικαιώματα Παρόχου

Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη:

Α. το αποκλειστικό δικαίωμα του Basketaki να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του basketaki.com και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του basketaki.com κάθε φορά που θεωρεί ότι οι Όροι Χρήσης έχουν παραβιαστεί από τους χρήστες/μέλη του.

Συγκεκριμένα ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το Βasketaki διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι το περιεχόμενο μιας εγγραφής μέλους, και τα στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον χρήστη/μέλος κατά την εγγραφή του τυγχάνουν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραπλανητικά ή/και παράνομα ή/και ψευδή ή/και προσβλητικά, καθώς επίσης και ότι αντίκεινται εν γένει στους παρόντες Όρους Χρήσης να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του basketaki.com και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του basketaki.com.

Β. το αποκλειστικό δικαίωμα του Basketaki να αναρτά τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά στοιχεία (τα οποία περιορίζονται πλήρως στο ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ύψος, ομάδα συμμετοχής, θέση και ερασιτεχνικό πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχει, καθώς και στατιστικά στοιχεία που αφορούν την αθλητική του απόδοση στις εκάστοτε συμμετοχές του) του παίκτη ή/και χρήστη ή/και μέλους του Βasketaki σε όλους τους ιστοτόπους στους οποίους είναι Διαχειριστής, καθώς και στις αντιστοίχως συνδεδεμένες με αυτές σελίδες του σε όλα τα social media, όπως είναι το Facebook, το Twitter και το Instagram, καθώς και το YouTube.

 1. Δεσμοί – Links προς άλλα sites

 

Το basketaki.com περιέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. To Basketaki σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οποιονδήποτε τρόπο. Για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος/διαχειριστής αυτών.

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

To Basketaki καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών του basketaki.com. Συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του.

Ο χρήστης ρητά αποδέχεται και συναινεί ότι το Basketaki, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2016 και του ΓΚΠΔ 2016/679 ως ισχύουν, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου, ως  αναλυτικά κατωτέρω αναγράφεται.

 1. Cookies
Το Βasketaki μέσω του ιστοτόπου basketaki.com χρησιμοποιεί Cookies για τη διευκόλυνση της πλοήγησης και την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του ιστοτόπου. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/συνδρομητή, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το basketaki.com, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές δυσλειτουργίες, να επιτρέπουν την αναγνώριση χρηστών/συνδρομητών και να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στo basketaki.com και επίσης συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. To Basketaki χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του basketaki.com. Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα το basketaki.com.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται κατά τη χρήση του basketaki.com, είναι τα εξής:

 • _ga: Πρόκειται για cookie του Google Analytics το οποίο καταγράφει την αρχή και το τέλος κάθε επίσκεψης στον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών. Τα δεδομένα αυτά παραμένουν για 50 μήνες ενεργά και σε περίπτωση που δεν επισκεφτείτε εκ νέου την σελίδα μας, διαγράφονται από την Google και δεν έχουμε πρόσβαση.
 • adonis_session: Πρόκειται για cookie για τον ιστοχώρο basketaki.com που καταργείται όταν κλείσετε το προγραμμα περιήγησης.
 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εξ’ αυτών κριθεί ως άκυρος ή/και μη εφαρμοστέος έστω και μερικά για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι, εφαρμόζονται και έχουν πλήρη ισχύ.

Για κάθε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του basketaki.com, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιo, αρμόδια δε για την επίλυσή της είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα του Basketaki είναι διαθέσιμη για πάσης φύσεως θέμα που τυχόν προκύψει (βλέπε Επικοινωνία (https://basketaki.com/contact).