Όροι Χρήσης

Το παρόν, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικτυακής τοποθεσίας www.basketaki.com καθώς και της τοποθεσίας old.basketaki.com. Οι παρούσες σελίδες, ανήκουν στην διοργανώτρια αρχή του ανεξάρτητου ερασιτεχνικού πρωταθλήματος Basketaki The League. Η χρήση των ιστότοπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτών, δηλώνει την αποδοχή εκ μέρους σας των όρων χρήσης. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ενημερώθηκαν την 13 Μαίου 2018. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του παρόντος ανά πάσα στιγμή, αναρτώντας το διαδικτυακά. Εάν δεν θέλετε να δεσμευτείτε από τους εν λόγω νέους όρους και προϋποθέσεις, μπορείτε να καταγγείλετε το παρόν με γραπτή ειδοποίηση προς εμάς στο email basketaki.com[at]gmail.com. Η γενικότερη χρήση της Υπηρεσίας συνιστά αποδοχή του παρόντος.

Ο ιστότοπος ακολουθείται από πολιτική προσωπικών δεδομένων η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παρούσα πολιτική όρων χρήσης και την οποία θα πρέπει να αποδεχτείτε, εφόσον επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους μας.

Στις ανωτέρω τοποθεσίες δεν επιτρέπεται η δημιουργία διαδικτυακού λογαριασμού. Παλαιότεροι λογαριασμοί που τυχόν είχαν δημιουργηθεί έχουν διαγραφεί μόνιμα και δεν υφίστανται πλέον.

Ο ιστότοπος, δύναται να περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικές ιστοσελίδες. Σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλεται στα μέλη να επισκέπτονται τις σελίδες αυτές, και επίσης, ουδεμία ευθύνη φέρουμε για το περιεχόμενο αυτών των σελίδων.

Κάθε τι που περιέχεται στην διαδικτυακή τοποθεσία www.basketaki.com και old.basketaki.com, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία μας, και απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εκμετάλλευση και γενικότερα χρήση αυτού, χωρίς την προηγούμενη αποδοχή εκ μέρους μας.

Δεν αποδεχόμαστε και δια του παρόντος αποκλείουμε κάθε Ευθύνη για απώλεια ή ζημιά στην υλική περιουσία τη δική σας εκτός εκείνης που προκαλείται λόγω Παράβασης καθήκοντος μας. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την ποιότητα των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, σε περίπτωση εκτάκτων περιστατικών και φαινομένων, όπως διακοπές ρεύματος, φυσικά φαινόμενα κτλ. Ο ιστότοπος, προορίζεται για την καλυτέρευση των υπηρεσιών, σχετικών με τα πρωταθλήματα, και ουδεμία σχέση έχει με αληθινά ή προβλεπόμενα χρήματα παιχτών και ομάδων. Ως εκ τούτου, ουδεμία ευθύνη φέρουμε για αύξηση ή απώλεια εισοδήματος των μελών και των ομάδων μας. Ανά χρονικά διαστήματα, διατηρούμε το δικαίωμα, να θέτουμε τον ιστότοπο σε κατάσταση συντήρησης, για την καλύτερη ανάπτυξη των υπηρεσιών του.

Οφείλετε να αποζημιώσετε την εταιρία για κάθε απώλεια, ευθύνη ή κόστος που προκύψει σε αυτήν λόγω των όποιων αξιώσεων ή διαδικασιών που εγείρονται εναντίον της εταιρίας από δικές σας πράξεις ή παραλείψεις. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που κάποιο μέλος παραβεί τους κανόνες λειτουργίας του ιστότοπου ή που κάποιος χρήστης προσπαθήσει με οποιονδήποτε τρόπο να προκαλέσει κακό στον ιστότοπο, στις λειτουργίες του ή σε έτερο μέλος μας, διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε τον λογαριασμό του και να κινηθούμε νομικά εναντίον του, και να ζητήσουμε την πλήρη αποζημίωση μας.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.