Πειθαρχικό Larisa Winter League

Τις αποφάσεις για τα παραπτώματα εκδίδει ο διοργανωτής αφού λάβει υπόψη του τις εκθέσεις
Α) του εκπροσώπου της διοργάνωσης που θα παρακολουθεί τον αγώνα,
Β) τα υπομνήματα των εμπλεκομένων,
Γ) καθώς επίσης και πιθανή ύπαρξη φωτογραφιών η βίντεο όπου εμφανίζονται τα όσα έχουν διαδραματιστεί κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες, δεν προσβάλλονται. Μη συμμόρφωση σε απόφαση πειθαρχική επιφέρει άμεση αποβολή από το τουρνουά. Επιπροσθέτως ισχύουν οι παρακάτω ειδικοί κανόνες που δεν επιδέχονται έφεση και επιβάλλονται αυτόματα από το διοργανωτή:

Αποκλεισμός του αγωνιζόμενου στον επόμενο αγώνα της ομάδας του εφόσον έχει αποβληθεί με ντισκαλιφιέ (D). Στην περίπτωση τιμωρίας του αρχηγού διπλασιάζεται η ποινή. Η αποβολή με δύο τεχνικές ποινές και η αποβολή με τεχνική ποινή και αντιαθλητικό φάουλ δεν τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού στον επόμενο αγώνα. Η ποινή μπορεί να αυξηθεί, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, σύμφωνα με την κρίση των διοργανωτών.
Σε περίπτωση που ο αγωνιζόμενος αποβάλλεται με δεύτερο ντισκαλιφιέ (D) από αγώνα, αποβάλλεται και από το τουρνουά.
Μηδενισμός της ομάδας στο συγκεκριμένο αγώνα και αφαίρεση δύο βαθμών. Αποκλεισμός της Ομάδας απο τα Playoff του Πρωταθλήματος και από το επόμενο Πρωτάθλημα.
Mηδενισμός της ομάδας στο συγκεκριμένο αγώνα και πληρωμή των εξόδων του αναβληθέντος αγώνα (150 ευρώ) από εκπρόσωπό της στον αγώνα αυτόν. H ομάδα που κερδίζει το παιχνίδι στα “χαρτιά”, δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση. Στις δύο αδικαιολόγητες “μη προσελεύσεις” η ομάδα αποβάλλεται.
Μηδενισμός της ομάδας στο συγκεκριμένο αγώνα και σε όσους αγώνες έχει συμμετάσχει αντικανονικά ο συγκεκριμένος αγωνιζόμενος.
Αποβολή της ομάδας από το τουρνουά. Στην περίπτωση αυτή, η διοργανώτρια αρχή θα αποφασίσει για την αντικατάσταση της ομάδας αυτής με μια από τις επιλαχούσες ή με συνέχισή του με λιγότερη ομάδα. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης, τα εναπομείναντα ματς κατοχυρώνονται στους αντιπάλους τους με σκορ 20-0.
Στην περίπτωση αυτή, η διοργανώτρια αρχή θα αποφασίσει για την αντικατάσταση της ομάδας αυτής με μια από τις επιλαχούσες ή με συνέχισή του με λιγότερη ομάδα. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης, τα εναπομείναντα ματς κατοχυρώνονται στους αντιπάλους τους με σκορ 20-0.
Μηδενισμός της ομάδος στον συγκεκριμένο αγώνα και αποκατάσταση/πληρωμή των όποιων φθορών/απωλειών έχουν προκληθεί.
Αποκατάσταση/πληρωμή των όποιων φθορών/απωλειών έχουν προκληθεί.
Μηδενισμός των ομάδων στον συγκεκριμένο αγώνα. Σε περίπτωση δεύτερου περιστατικού η ομάδα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα.
Η ποινή αποφασίζεται κατά περίπτωση από τους εκπροσώπους της διοργάνωσης και ισχύει σε κάθε μετέπειτα επανάληψη του παραπτώματος αυτού.