Αποτελέσματα αγώνων
ΤΕΕ League 22/23

Αποτελέσματα αγώνων ΤΕΕ League 22/23

Ημερ/νια Ομάδες Αποτέλεσμα Γήπεδο Άρθρο Αγωνιστική
22/04/2023 19:00 69 - 39 Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ Ανακεφαλαίωση P1-2
22/04/2023 17:00 64 - 61 Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ Ανακεφαλαίωση P3-4
22/04/2023 15:00 42 - 58 Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ Ανακεφαλαίωση P5-6
21/04/2023 20:00 66 - 46 Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ Ανακεφαλαίωση 3
21/04/2023 18:00 49 - 43 Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ Ανακεφαλαίωση 3
20/04/2023 20:00 55 - 25 Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ Ανακεφαλαίωση 2
20/04/2023 18:00 62 - 53 Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ Ανακεφαλαίωση 2
19/04/2023 20:00 63 - 43 Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ Ανακεφαλαίωση 1
19/04/2023 18:00 75 - 43 Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ Ανακεφαλαίωση 1