Αποτελέσματα αγώνων
Summer Development Thessaloniki League 23/24

Αποτελέσματα αγώνων Summer Development Thessaloniki League 23/24

Ημερ/νια Ομάδες Αποτέλεσμα Γήπεδο Άρθρο Αγωνιστική
20/06/2024 20:30 0 - 20 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 5
20/06/2024 20:30 56 - 58 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 5
19/06/2024 22:30 54 - 61 Ιβανώφειο Κλειστό Γυμναστήριο Ανακεφαλαίωση 5
19/06/2024 21:30 61 - 83 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 5
19/06/2024 20:30 59 - 37 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 5
19/06/2024 20:00 63 - 56 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 5
17/06/2024 20:30 69 - 46 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 5
14/06/2024 22:00 74 - 87 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 4
14/06/2024 20:30 83 - 57 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 4
14/06/2024 20:00 83 - 53 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 4
13/06/2024 20:30 57 - 53 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 4
13/06/2024 20:30 40 - 74 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 4
12/06/2024 20:30 83 - 82 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 4
12/06/2024 20:00 88 - 57 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 4
11/06/2024 20:30 66 - 81 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 1
10/06/2024 22:00 59 - 60 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 3
10/06/2024 20:30 85 - 40 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 4
08/06/2024 18:30 60 - 34 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 3
07/06/2024 22:00 58 - 53 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 3
07/06/2024 20:30 33 - 64 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 3
05/06/2024 22:00 50 - 56 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 3
05/06/2024 21:00 57 - 48 Ιβανώφειο Κλειστό Γυμναστήριο Ανακεφαλαίωση 3
05/06/2024 20:30 78 - 95 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 3
05/06/2024 20:00 57 - 58 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 3
02/06/2024 21:00 62 - 52 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 2
01/06/2024 20:00 57 - 49 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 2
01/06/2024 19:00 55 - 45 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 1
31/05/2024 20:30 72 - 58 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 2
30/05/2024 20:30 52 - 66 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 2
30/05/2024 20:30 88 - 77 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 2
29/05/2024 22:00 70 - 41 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 2
29/05/2024 20:30 77 - 72 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 2
28/05/2024 20:30 55 - 53 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 2
26/05/2024 18:00 0 - 20 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 5
25/05/2024 18:00 20 - 0 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 4
24/05/2024 22:00 62 - 50 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 1
24/05/2024 22:00 20 - 0 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 1
24/05/2024 20:00 54 - 74 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 1
23/05/2024 20:30 67 - 26 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 1
20/05/2024 22:30 61 - 78 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 1
20/05/2024 21:00 72 - 49 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 1
20/05/2024 20:30 58 - 49 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 1
15/05/2024 18:00 20 - 0 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 3
01/05/2024 18:00 0 - 20 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 2