Πρόγραμμα αγώνων
Winter Development Patra League 22/23

Πρόγραμμα αγώνων Winter Development Patra League 22/23

Ημερ/νια Ομάδες Γήπεδο Αγωνιστική Άρθρο
29/03/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 3 Προεπισκόπηση
29/03/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
30/03/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 3 Προεπισκόπηση
03/04/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 6 Προεπισκόπηση
03/04/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 6 Προεπισκόπηση
05/04/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 6 Προεπισκόπηση
05/04/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 6 Προεπισκόπηση
06/04/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 6 Προεπισκόπηση
07/04/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 6 Προεπισκόπηση
26/04/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 7 Προεπισκόπηση
26/04/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
27/04/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 7 Προεπισκόπηση
27/04/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 7 Προεπισκόπηση
03/05/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 7 Προεπισκόπηση
04/05/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 7 Προεπισκόπηση
05/05/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 7 Προεπισκόπηση
10/05/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 8 Προεπισκόπηση
10/05/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 8 Προεπισκόπηση
11/05/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 8 Προεπισκόπηση
11/05/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 8 Προεπισκόπηση
12/05/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 8 Προεπισκόπηση
12/05/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 8 Προεπισκόπηση
15/05/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 9 Προεπισκόπηση
18/05/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 9 Προεπισκόπηση
19/05/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 9 Προεπισκόπηση
19/05/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 9 Προεπισκόπηση
19/05/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 9 Προεπισκόπηση
22/05/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 9 Προεπισκόπηση
25/05/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 10 Προεπισκόπηση
26/05/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 10 Προεπισκόπηση
26/05/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 10 Προεπισκόπηση
29/05/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 10 Προεπισκόπηση
29/05/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 10 Προεπισκόπηση
29/05/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 10 Προεπισκόπηση
02/06/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 11 Προεπισκόπηση
02/06/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 11 Προεπισκόπηση
05/06/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 11 Προεπισκόπηση
07/06/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 11 Προεπισκόπηση
07/06/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 11 Προεπισκόπηση
08/06/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 11 Προεπισκόπηση