Πρόγραμμα αγώνων
Winter Development Patra League 23/24

Πρόγραμμα αγώνων Winter Development Patra League 23/24

Ημερ/νια Ομάδες Γήπεδο Αγωνιστική Άρθρο
04/12/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
04/12/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
05/12/2023 21:15 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
07/12/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
07/12/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
08/12/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
08/12/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
15/12/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
15/12/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
18/12/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
18/12/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
21/12/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
21/12/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
22/12/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
22/12/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 8 Προεπισκόπηση
- - 8 Προεπισκόπηση
- - 8 Προεπισκόπηση
- - 8 Προεπισκόπηση
- - 8 Προεπισκόπηση
- - 8 Προεπισκόπηση
- - 8 Προεπισκόπηση
- - 8 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση