Αποτελέσματα αγώνων
Winter Evolution Thessaloniki League 23/24

Αποτελέσματα αγώνων Winter Evolution Thessaloniki League 23/24

Ημερ/νια Ομάδες Αποτέλεσμα Γήπεδο Άρθρο Αγωνιστική
31/05/2024 20:30 82 - 77 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση Final
29/05/2024 20:00 70 - 61 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση Rof4
23/05/2024 20:30 66 - 106 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση Rof8
22/05/2024 21:30 86 - 74 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση Rof8
22/05/2024 20:00 92 - 64 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση Rof8
21/05/2024 21:30 78 - 56 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση Rof8
17/05/2024 20:30 54 - 53 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση Rof16
16/05/2024 22:00 66 - 108 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση Rof16
15/05/2024 21:30 61 - 48 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση Rof16
15/05/2024 20:00 120 - 50 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση Rof16
14/05/2024 22:00 90 - 102 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση Rof16
14/05/2024 20:30 36 - 71 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση Rof16
13/05/2024 20:00 60 - 68 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση Rof16
12/05/2024 21:00 63 - 46 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση Rof16
11/05/2024 19:30 89 - 97 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 9
09/05/2024 22:00 20 - 0 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 9
01/05/2024 21:00 62 - 75 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 8
30/04/2024 22:00 71 - 63 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 9
30/04/2024 20:30 52 - 57 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 8
30/04/2024 20:15 73 - 68 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 8
27/04/2024 21:00 116 - 80 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 8
27/04/2024 19:00 53 - 101 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 9
26/04/2024 20:30 52 - 48 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 7
25/04/2024 22:00 77 - 66 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 7
25/04/2024 20:30 73 - 51 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 7
24/04/2024 21:30 77 - 78 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 7
24/04/2024 20:30 69 - 60 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 7
24/04/2024 20:15 70 - 29 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 7
24/04/2024 20:00 57 - 72 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 7
23/04/2024 20:15 52 - 80 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 7
22/04/2024 20:15 55 - 62 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 6
21/04/2024 21:30 84 - 100 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 6
21/04/2024 21:00 57 - 58 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 6
21/04/2024 20:00 55 - 59 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 6
21/04/2024 18:30 37 - 108 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 6
19/04/2024 20:30 61 - 73 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 6
19/04/2024 20:30 40 - 51 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 6
17/04/2024 20:30 43 - 41 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 6
16/04/2024 20:30 90 - 102 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 5
14/04/2024 19:30 87 - 57 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 5
13/04/2024 22:00 47 - 71 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 5
13/04/2024 20:30 62 - 44 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 5
12/04/2024 21:30 52 - 36 Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη Ανακεφαλαίωση 5
12/04/2024 20:00 74 - 60 Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη Ανακεφαλαίωση 5
08/04/2024 20:30 83 - 42 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 5
07/04/2024 19:00 68 - 31 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 5
06/04/2024 19:00 85 - 65 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 4
05/04/2024 22:00 77 - 64 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 4
05/04/2024 20:30 36 - 57 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 4
04/04/2024 22:00 70 - 66 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 4
03/04/2024 21:30 55 - 48 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 4
03/04/2024 20:30 68 - 48 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 4
03/04/2024 20:00 77 - 72 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 4
03/04/2024 20:00 59 - 67 Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη Ανακεφαλαίωση 4
02/04/2024 20:00 41 - 57 Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη Ανακεφαλαίωση 3
31/03/2024 22:00 51 - 62 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 3
31/03/2024 21:00 50 - 68 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 3
31/03/2024 20:30 69 - 25 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 3
30/03/2024 20:30 59 - 52 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 3
29/03/2024 20:30 46 - 115 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 3
29/03/2024 20:00 49 - 62 Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη Ανακεφαλαίωση 2
27/03/2024 21:30 38 - 55 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 3
22/03/2024 22:00 65 - 71 Κλειστό Γυμναστήριο ΒΑΟ Ανακεφαλαίωση 2
22/03/2024 22:00 54 - 27 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 2
22/03/2024 20:00 48 - 44 Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη Ανακεφαλαίωση 2
20/03/2024 22:00 57 - 84 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 2
20/03/2024 21:30 104 - 60 Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη Ανακεφαλαίωση 2
20/03/2024 21:30 69 - 47 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 2
20/03/2024 20:30 57 - 60 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 2
15/03/2024 20:30 67 - 74 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 1
12/03/2024 20:00 47 - 58 Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη Ανακεφαλαίωση 1
10/03/2024 21:30 62 - 85 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 1
10/03/2024 21:30 66 - 44 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 1
10/03/2024 20:00 61 - 41 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 1
10/03/2024 20:00 54 - 87 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 1
10/03/2024 18:30 52 - 49 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 1
10/03/2024 18:30 43 - 59 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 1
13/02/2024 20:00 45 - 112 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 3