Πρόγραμμα αγώνων
Winter Master Agrinio 23/24

Πρόγραμμα αγώνων Winter Master Agrinio 23/24

Ημερ/νια Ομάδες Γήπεδο Αγωνιστική Άρθρο
03/12/2023 18:00 Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μιχάλης Κούσης 7 Προεπισκόπηση
03/12/2023 20:00 Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μιχάλης Κούσης 7 Προεπισκόπηση
04/12/2023 18:30 Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 7 Προεπισκόπηση
04/12/2023 20:15 Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 7 Προεπισκόπηση
10/12/2023 18:00 Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μιχάλης Κούσης 8 Προεπισκόπηση
10/12/2023 20:00 Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μιχάλης Κούσης 8 Προεπισκόπηση
11/12/2023 18:30 Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 8 Προεπισκόπηση
11/12/2023 20:15 Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 8 Προεπισκόπηση
17/12/2023 18:00 Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μιχάλης Κούσης 9 Προεπισκόπηση
17/12/2023 20:00 Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μιχάλης Κούσης 9 Προεπισκόπηση
18/12/2023 18:30 Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 9 Προεπισκόπηση
18/12/2023 20:15 Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 9 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μιχάλης Κούσης 10 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μιχάλης Κούσης 10 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 10 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 10 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μιχάλης Κούσης 11 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μιχάλης Κούσης 11 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 11 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 11 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μιχάλης Κούσης 12 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μιχάλης Κούσης 12 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 12 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 12 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μιχάλης Κούσης 13 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μιχάλης Κούσης 13 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 13 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 13 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μιχάλης Κούσης 14 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μιχάλης Κούσης 14 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 14 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 14 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μιχάλης Κούσης 15 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μιχάλης Κούσης 15 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 15 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 15 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μιχάλης Κούσης 16 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μιχάλης Κούσης 16 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 16 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 16 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μιχάλης Κούσης 17 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μιχάλης Κούσης 17 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 17 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 17 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μιχάλης Κούσης 18 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Μιχάλης Κούσης 18 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 18 Προεπισκόπηση
- Δ.Α.Κ. ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ 18 Προεπισκόπηση