Πρόγραμμα αγώνων
Winter Master League 22/23

Πρόγραμμα αγώνων Winter Master League 22/23

Ημερ/νια Ομάδες Γήπεδο Αγωνιστική Άρθρο
07/02/2023 20:30 Basketaki Arena 12 Προεπισκόπηση
07/02/2023 20:30 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου 12 Προεπισκόπηση
07/02/2023 22:00 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 12 Προεπισκόπηση
07/02/2023 22:00 Basketaki Arena 12 Προεπισκόπηση
07/02/2023 22:00 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου 12 Προεπισκόπηση
08/02/2023 20:30 Athens Sports Hall 12 Προεπισκόπηση
08/02/2023 20:30 Basketaki Arena 12 Προεπισκόπηση
08/02/2023 22:00 Athens Sports Hall 12 Προεπισκόπηση
08/02/2023 22:00 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 12 Προεπισκόπηση
08/02/2023 22:00 Basketaki Arena 12 Προεπισκόπηση
08/02/2023 22:15 Κλειστό Γυμναστήριο Μπουρναζίου «Γ. Στεφανόπουλος» 12 Προεπισκόπηση
12/02/2023 17:00 Athens Sports Hall 13 Προεπισκόπηση
12/02/2023 19:00 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Μελισσίων 13 Προεπισκόπηση
12/02/2023 19:00 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 13 Προεπισκόπηση
12/02/2023 20:15 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος 13 Προεπισκόπηση
12/02/2023 20:15 Athens Sports Hall 13 Προεπισκόπηση
12/02/2023 20:30 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Μελισσίων 13 Προεπισκόπηση
12/02/2023 20:30 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 13 Προεπισκόπηση
12/02/2023 21:45 Basketaki Arena 13 Προεπισκόπηση
12/02/2023 21:45 Athens Sports Hall 13 Προεπισκόπηση
12/02/2023 22:00 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Μελισσίων 13 Προεπισκόπηση
12/02/2023 22:00 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 13 Προεπισκόπηση
13/02/2023 20:30 Basketaki Arena 13 Προεπισκόπηση
13/02/2023 22:00 Basketaki Arena 13 Προεπισκόπηση
14/02/2023 22:00 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 13 Προεπισκόπηση
14/02/2023 22:00 Athens Sports Hall 13 Προεπισκόπηση
15/02/2023 20:30 Basketaki Arena 13 Προεπισκόπηση
15/02/2023 20:30 Athens Sports Hall 13 Προεπισκόπηση
15/02/2023 22:00 Basketaki Arena 10 Προεπισκόπηση
15/02/2023 22:00 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 13 Προεπισκόπηση
31/12/2023 00:00 - 14 Προεπισκόπηση
31/12/2023 00:00 - 14 Προεπισκόπηση
31/12/2023 00:00 - 15 Προεπισκόπηση
31/12/2023 00:00 - 15 Προεπισκόπηση
31/12/2023 00:00 - 16 Προεπισκόπηση
31/12/2023 00:00 - 16 Προεπισκόπηση
31/12/2023 00:00 - 17 Προεπισκόπηση
31/12/2023 00:00 - 18 Προεπισκόπηση
31/12/2023 00:00 - 18 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση