Πρόγραμμα αγώνων
Winter Thessaloniki Cup 22/23

Πρόγραμμα αγώνων Winter Thessaloniki Cup 22/23

Ημερ/νια Ομάδες Γήπεδο Αγωνιστική Άρθρο
07/02/2023 22:00 Basketball Airdome 2 Προεπισκόπηση
11/02/2023 19:45 Sonik Arena 4 Προεπισκόπηση
11/02/2023 20:15 10Academy Basketball Hall 4 Προεπισκόπηση
12/02/2023 20:15 10Academy Basketball Hall 4 Προεπισκόπηση
12/02/2023 21:45 10Academy Basketball Hall 4 Προεπισκόπηση
20/02/2023 20:30 Sonik Arena 4 Προεπισκόπηση
20/02/2023 22:00 Basketball Airdome 4 Προεπισκόπηση
20/02/2023 22:00 Sonik Arena 4 Προεπισκόπηση
21/02/2023 20:30 Basketball Airdome 4 Προεπισκόπηση
22/02/2023 20:00 10Academy Basketball Hall 4 Προεπισκόπηση
22/02/2023 21:30 10Academy Basketball Hall 4 Προεπισκόπηση
22/02/2023 22:00 Basketball Airdome 4 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση