Αποτελέσματα αγώνων
Winter Master Thessaloniki League 23/24

Αποτελέσματα αγώνων Winter Master Thessaloniki League 23/24

Ημερ/νια Ομάδες Αποτέλεσμα Γήπεδο Άρθρο Αγωνιστική
02/12/2023 21:30 61 - 48 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 7
02/12/2023 21:30 54 - 64 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 7
02/12/2023 20:00 69 - 51 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 7
29/11/2023 22:00 50 - 63 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 7
29/11/2023 20:30 68 - 45 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 7
29/11/2023 20:00 83 - 69 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 7
28/11/2023 20:30 74 - 59 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 7
27/11/2023 20:30 50 - 63 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 7
23/11/2023 20:30 52 - 67 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 5
22/11/2023 20:00 62 - 45 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 5
20/11/2023 22:00 74 - 60 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 4
18/11/2023 21:30 43 - 52 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 6
18/11/2023 20:00 58 - 67 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 6
17/11/2023 22:00 55 - 80 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 6
16/11/2023 22:00 49 - 47 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 6
16/11/2023 20:15 59 - 82 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 6
15/11/2023 21:30 53 - 68 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 6
15/11/2023 20:15 59 - 78 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 6
15/11/2023 20:00 54 - 69 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 6
13/11/2023 22:00 54 - 65 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 6
13/11/2023 22:00 87 - 71 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 6
11/11/2023 20:00 65 - 80 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 5
11/11/2023 20:00 75 - 45 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 5
11/11/2023 18:15 56 - 58 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 5
10/11/2023 22:00 51 - 57 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 5
07/11/2023 22:00 55 - 86 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 5
06/11/2023 22:00 88 - 62 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 5
06/11/2023 22:00 78 - 53 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 5
06/11/2023 20:15 67 - 68 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 5
04/11/2023 21:30 60 - 79 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 4
04/11/2023 20:00 73 - 47 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 4
04/11/2023 20:00 66 - 48 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 4
02/11/2023 22:00 78 - 44 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 4
31/10/2023 22:00 62 - 55 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 4
31/10/2023 20:15 59 - 61 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 4
30/10/2023 22:00 63 - 91 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 4
30/10/2023 22:00 53 - 62 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 4
30/10/2023 20:30 55 - 64 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 4
23/10/2023 22:00 54 - 63 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 2
22/10/2023 21:00 53 - 67 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 3
21/10/2023 21:30 68 - 101 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 3
21/10/2023 20:00 82 - 71 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 3
20/10/2023 22:00 64 - 48 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 3
19/10/2023 22:00 58 - 49 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 3
18/10/2023 20:15 81 - 61 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 3
18/10/2023 20:00 49 - 57 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 3
17/10/2023 20:30 72 - 62 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 3
17/10/2023 20:15 71 - 66 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 3
16/10/2023 22:00 44 - 67 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 3
15/10/2023 21:30 74 - 60 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 2
15/10/2023 19:00 65 - 49 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 2
14/10/2023 21:30 53 - 63 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 2
14/10/2023 20:00 78 - 73 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 2
13/10/2023 22:00 47 - 78 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 2
11/10/2023 20:00 70 - 40 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 2
10/10/2023 22:00 60 - 51 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 2
10/10/2023 20:15 81 - 94 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 2
09/10/2023 22:00 68 - 70 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 2
08/10/2023 18:30 54 - 63 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 1
07/10/2023 20:30 49 - 73 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 1
07/10/2023 20:00 54 - 62 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 1
07/10/2023 18:30 55 - 56 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 1
06/10/2023 20:30 54 - 36 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 1
05/10/2023 20:30 38 - 56 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 1
05/10/2023 20:30 62 - 97 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 1
03/10/2023 22:00 82 - 57 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 1
02/10/2023 20:30 48 - 94 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 1
02/10/2023 20:30 72 - 58 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 1